Solo Shows

2023 ‘’Tack, Limb, Ilizarov’’ Depo İstanbul, Curator:Ceren Erdem, İstanbul

2015 ‘’Koyaanisqatsi’’ PGArt Gallery, İstanbul

2013 ‘’Away from Clarity Pi Artworks Gallery, İstanbul

2011 ‘’BesidesPi Artworks Gallery, İstanbul

2010 Therefore” Pi Artworks Gallery, İstanbul

2009 Parallel Lands”  Pi Artworks Gallery, İstanbul

2008 I Am Unaware” Pi Artworks, İstanbul

Prizes

 2011 İstanbul Rotary Art Award

Jury: Ayşegül Sönmez, Başak Şenova, Can Elgiz, Haşim Nur Gürel, Prof. Kaya Özsezgin, Özalp Birol, Nural Denker Turgay Ağralı Curator: Başak Şenova

2008 Borders & Orbits Simens  Sanat Galery, İstanbul

Jury: Ahu Antmen, Levent Çalıkoğlu, Mürteza Fidan, T. Melih Görgün, Marcus Graf, Berika İpekbayrak, Borga Kantürk, Gülsün Karamustafa, Alp Yörük

Artists: Seçil Alkış, Güler Aşık, Sena Başöz, Kerem Ozan Bayraktar, Çınar Eslek, Cemile Kaptan, Sema Kayaönü, Selin Kocagöncü, Elif Öner, Ayşe Topçuoğulları Curator: Mürteza Fidan, T. Melih Görgün

2006 25. Günümüz Sanatçıları Sergisi Akbank Sanat, İstanbul

Artists: Ardan Özmenoğlu, Burcu Yağcıoğlu, Yener Pınarbaş, Mehmet Vanlıoğlu, Mahbube Akar, Ahmet Albayrak, Bahar Arı, Hülya Bakkal, Bengisu Bayrak, Nevin Berkay, Bülent Bulduk, Ufuk Doğan, Çınar Eslek, Tamara Fleming, Betül Güney, Hatice Karadağ, Ayce Kartal, Altuğ Katmer, Nazlı Eda Noyan, Esra Oskay, Arzu Otto, Yasemin Özkaya, Seval Şener, Özlem Uzun Contemporary Artists Exhibition Sanat, İstanbul Jury ve Curator: Hasan Bülent Kahraman

Awards

2009  Rotary Club Young Artist Award

2006  25th Aksanat Contemporary Artist Award

2009 “Sınırlar ve Yörüngeler” Siemens Sanat

Residence

2024 Can Serrat, Barcelona – Spain

2009  Cité internationale des arts Paris, France 

Published Articles 

2019 – 2023 xxy” series of articles, Artunlimited Publications, periodical

2008 2020 Aksayanlar” series of articles, Artunlimited Publications,

Supports 

2021 SAHA Association, Within the scope of the SAHA Sustainability Fund: Covid-19, SAHA provided publication support for Çınar Eslek’s book, titled KRAASANAB.

2022 SAHA Association, The Alternative Art School, US

Academic

2007-2011 Marmara University,  Institute of Fine Arts, Istanbul Painting, MFA, İstanbul

1998-2006 Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts Painting, İstanbul

Biography

The works of Çınar Eslek are about the possibilities of the body, as a complex existence to experience and be experienced, to think and be thought, to position itself and be positioned. The artist, mainly through autobiographical references, ponders on the forces of the body to exist and be exposed to action while following the traces of bodily movement as a dependent component of space. She focuses on the issue of representation -with all the metaphorical meanings it includes- of the whole range of bodies, the transformation of beings, their borders and our ways of understanding them. While searching for strong attitudes in those fearless, uncontrollable, sometimes isolated and hybrid bodies who make use of art, she also discovers how how they are affected by exterior elements and by each other.

Through her use of media such as canvas, photograph, video, three-dimensional installation and, lately, fabric, she proposes uncanny image abstractions with a macro perspective. Her works which originate in her subjective universe reach a wider range of problematics and find poetic ways to refuse what is conventional.

Eslek who works and produces in İstanbul received her undergraduate degree in painting in Mimar Sinan University of Fine Arts and earned her Master’s degree with the thesis entitled “Transformation of Bodily Pain as an Experience into a Work of Art”. She won the “Borders and Orbits” award (2006, Siemens Art), 26th “Artists of Today” award (2008, Aksanat) and İstanbul Rotary Art Award (2011). She participated to “Cité des Arts” residency program in Paris. Her works have been included in several press articles, tv broadcasts, festivals and private collections. Over the years, she has had solo shows and group exhibitions in art galleries such as Pi Artworks, Pg Art, Kasa Gallery, Bilsart, Koç Museum, Mixer Gallery, Martch Art Gallery, Rem Art Space, Zilberman Gallery to name a few. She has attended renown art events in Turkey which include Çanakkale Biennial, Istanbul Biennial, Mardin International Biennial, Istanbul Contemporary Art Fair and Art Weeks but also participated to international events, namely, Fresh Paint Contemporary Art Fair in Tel Aviv, Imago Mundi in Palermo, Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair in Thessaloniki, and several other shows in Seoul, Skopje and Strasbourg.

Eslek, who is looking for ways to cooperate and to “co-ferment”, has brought together artists, directors and writers within the project “Ak-sayanlar”, which she has been preparing for the Art Unlimited magazine for the last two years. Additionally, together with curator and art critic Yekhan Pınarlıgil, she is the co-creator of the XXY article project, in which she focuses on stories about the body. In 2022, Eslek joined The Alternative Art School Platform, with the support of Saha, an association founded to assist artists working in visual arts in Turkey to strengthen their ties and interactions with international art networks. At The Alternative Art School Platform, she took the course entitled “All the World’s A Stage” by Nato Thompson, which focused on how art meets the public. Designed as both a lecture and a practice-based seminar, Thompson’s course provided Eslek with the opportunity to join workshops and present various forms of her art, as well as getting a deeper knowledge on several subjects such as interventionist art, community art, public art and problematics such as art across difference. She also joined a course by Amber Eve Imrie entitled on “Artists on Social Media”, which took the form of a workshop and which questioned the ontology of being an artist on social media while exploring the inner dynamics of the medium, as well as its effect on power structures and creativity.

Eslek was also one of participants of the İstanbul Biennial in 2022. Crip Magazine, a self-published magazine and a platform for ideas, with 80% of its contributors identifying as disabled, which aims to overturn ableism, categorization and the capitalist view of bodies, welcomed Eslek as a painter . In the same year, she published the art book entitled Karabasan (Incubus) together with Yekhan Pınarlıgil. She lastly participated to the exhibition Present in the Void organized by Istanbul municipality which focused on the relationship between art and space, the sound, the light and the city

Biyografi

Çınar Eslek’in işleri, karmaşık bir varlık olarak bedenin yaşaması ve yaşanması, düşünmesi ve düşünülmesi, kendini konumlandırması ve konumlandırılması olanaklarını konu alıyor. Sanatçı, ağırlıklı olarak otobiyografik referanslarla, mekana bağımlı bir bileşen olarak bedensel hareketin izlerini sürerken, bedenin var olma ve eyleme maruz kalma güçleri üzerine de kafa yoruyor. Beden yelpazesinin -içerdiği tüm metaforik anlamlarla- temsili, dönüşümü, sınırları ve bizim onları anlama biçimlerimiz konusuna odaklanıyor. Eslek, sanattan yararlanan korkusuz, kontrol edilemez, bazen izole ve melez bedenlerde güçlü tavırlar ararken, onların dış unsurlardan ve birbirlerinden nasıl etkilendiklerini de keşfediyor.

Eslek, makro perspektif ile kanvas, fotoğraf, video, üç boyutlu enstalasyon, ve son zamanlarda kumaş, gibi mecraları kullanarak tekinsiz imge soyutlamaları öneriyor. Sanatçının öznel evreninden yola çıkan işler, daha geniş bir sorunsal yelpazesine ulaşıyor ve geleneksel olanı reddetmenin şiirsel yollarını buluyor.

İstanbul’da çalışan ve üreten Eslek, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde, Yüksek Lisans derecesini ise “Yaşam Olarak Bedensel Ağrının Sanat Eserine Dönüşmesi” konulu teziyle kazandı. “Sınırlar ve Yörüngeler” ödülünü (2006, Siemens Sanat), 26. “Bugünün Sanatçıları” ödülünü (2008, Aksanat) ve “İstanbul Rotary Sanat Ödülü”nü (2011) kazandı. Paris’te “Cité des Arts” ihtisas programına katıldı. Eserleri yazılı ve görsel basında, festivallerde ve özel koleksiyonlarda yer aldı. Yıllar içinde Pi Artworks, Pg Art, Kasa Gallery, Bilsart, Koç Museum, Mixer Gallery, Martch Art Gallery, Rem Art Space, Zilberman Gallery gibi sanat galerilerinde kişisel ve karma sergiler açtı. Çanakkale Bienali, İstanbul Bienali, Mardin Uluslararası Bienali, İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı ve Sanat Haftaları gibi Türkiye’nin ünlü sanat etkinliklerinin yanı sıra Tel Aviv’deki Fresh Paint Çağdaş Sanat Fuarı, Palermo’daki Imago Mundi gibi uluslararası etkinliklere katıldı. Eslek’in eserleri Selanik’teki “Art Thessaloniki Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı”na ek olarak Seul, Üsküp ve Strasbourg’daki çeşitli organizasyonlarda da sergilendi.

İşbirliği yapmanın ve birlikte “mayalanmanın” yollarını arayan sanatçı, son iki yıldır Art Unlimited dergisi için hazırladığı “Ak-sayanlar” projesi kapsamında sanatçı, yönetmen ve yazarları bir araya getiriyor. Ayrıca küratör ve sanat eleştirmeni Yekhan Pınarlıgil ile beraber yarattığı ve bedene dair hikayelere odaklanan “XXY” makale projesini sürdürüyor. Eslek 2022 yılında Türkiye’de görsel sanatlar alanında çalışan sanatçıların uluslararası sanat ağlarıyla bağlarını ve etkileşimlerini güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Saha Derneği’nin desteğiyle “Alternatif Sanat Okulu Platformu”na katıldı ve Nato Thompson tarafından verilen ve sanatın halkla nasıl buluştuğuna odaklanan “All the World’s a Stage” başlıklı kursu aldı. Hem ders hem de uygulamaya dayalı bir seminer olarak tasarlanan Thompson’ın kursu, Eslek’e atölye çalışmalarına katılma ve sanatının çeşitli biçimlerini sunma fırsatı vermenin yanı sıra, müdahaleci sanat, topluluk sanatı, kamusal sanat gibi konular ve farklılık karşısında sanat gibi sorunsallar hakkında daha derin bilgi sahibi olma fırsatını tanıdı. Sanatçı yine aynı sene, Amber Eve Imrie’nin sosyal medyada sanatçı olmanın ontolojisini sorgulayan, bu mecranın iç dinamiklerini, güç yapıları ve yaratıcılık üzerindeki etkisini keşfetmeyi hedefleyen atölye çalışması “Sosyal Medyada Sanatçılar” başlıklı kursuna katıldı.

Eslek, 2022 İstanbul Bienali’nin de katılımcıları arasında yer aldı. İştirakçilerinin yüzde seksenini engelli olarak tanımlayan, beden ayrımcılığını, kategorizasyonunu ve kapitalist beden görüşünü alt üst etmeyi amaçlayan bir fikir platformu ve dergi olan Crip Magazine için bir sunum gerçekleştirdi. Aynı sene Yekhan Pınarlıgil ile birlikte Karabasan adlı sanat kitabını yayımladı. Son olarak İstanbul Belediyesi’nin düzenlediği, sanat ve mekan, ses, ışık ve şehir ilişkisine odaklanan “Present in the Void” sergisine katıldı.

Selected Group Shows

2024 “I let myself, as if I’m falling“, Martch.art Project, Curator:Yekhan Pınarlıgil

2022 Contribution for Crip Magazine, 17.Istanbul Biennial, 2022,Eva Egermann

2022 ”Exist in Space”  Taksim Gallery, Curator: Derya Yücel 

2020 Show Me Colour Kasa Galery, Curator: Yekhan Pınarlıgil

2019 “Bashibazouk IVEkavart Galery Curator: Kerimcan Güleryüz

2019  “Artweeks Akaretler, Empire Project

2019 “Flesh and Bone Bilsart, Curator: Kevser Güler

2018 Before The Past-After The Future  6.İnternational Çanakkale Biennial

Artists: Adrian Paci, Agnes-Meyer Brandis, Akın Aksu, Cem Demir, Hertog Nadler, Çınar Eslek, Deniz Sağdıç, Derviş Zaim, Emre Zeytinoğlu, Fani Zguro, Ferhat Özgür, Georgios Katsagelos, Guy Ben Ner, Hayri Esmer, Hülya Özdemir, Jakob Gautel, Janis Rafa, Jason Karaindros, Josephine Turalba, Katrin Korfmann & Jens Pfeifer, Krassimir Terziev, Larissa Sansour & Søren Lind, Mehmet Erim, Nancy Atakan, Nazlı Gürlek, Nuri Bilge Ceylan, Pınar Yolaçan, Serhat Kiraz, Servet Koçyiğit, Seydi Murat Koç, Seyhan Boztepe, Tufan Baltalar, Ugo La Pietra, Yeni Anıt Curator: Seyhan Boztepe, Deniz Erbaş

2018 “Blue Hotel” İstanbul İnternational Contemporary Art Fair Conrad Istanbul Bosphorus

Artists: Ani Setyan, Kirkor Sahakoğlu, Çınar Eslek,Levent Morgök, Tan Polatoğlu, Ayça Ceylan Consultant: Ayşegül Sönmez

2018 “Night NotesMarch Art Project, İstanbul

Artists: Çınar Eslek, Fulya Çetin, Furkan Akhan, İlhan Sayın, Sadık Arı

2018 “The Animal Side  Mixer Gallery, İstanbul

Artists: Sadık Arı, Fulya Çetin, Sinem Dişli, Ece Eldek, Didem Erbaş, Çınar Eslek, Eda Gecikmez, Hatice Çiçek, Ata Kam, Huri Kiriş, İhsan Oturmak, Gümüş Özdeş, Mert Öztekin, Deniz Pasha, Ekin Saçlıoğlu, Ahmet Sarı, İlhan Sayın, Yusuf Sevinçli ve İrem Sözen Curator: Ahmet Ergenç

2017 “Ay Kocaman At Kara” Türkiye Jokey Kulübü, İstanbul, Special Video Screening 8 Mart ,Women’s Day  Consultant: Ayşegül Sönmez

2017 Fresh Paint Contemporary Art Fair, Tel Aviv, İsrail

Artists: Melis Buyruk, Elsa Ers, Çınar Eslek, Reysi Kamhi, Ayşe Gül Süter, Kemal Tufan

2017 Imago Mundi,”Imago Mundi – Mediterranean Routes”, Palermo, İtaly

2016 Art Thessaloniki International Comtemporary Art FairSelanik, Yunanistan

Artists: Ahmet Albayrak, Kerem Ozan Bayraktar,Corey Bond, Melis Buyruk, Manolya Çelikler, Elsa Ers, Çınar Eslek, Reysi Kahmi, Mehmet Sinan Kuran, Devran Mursaloğlu, Hale Güngör Oppenheimer, Günnur Süter, Ayşe Wilson

2016 İstanbul İnternational Contemporary Art Fair, İstanbul, PGArt Gallery

Artists: Jak Baruh, Kerem Ozan Bayraktar, Melis Buyruk, Elsa Ers, Çınar Eslek, Reysi Kamhi, Yonca Karakaş, Mehmet Sinan Kuran, Devran Mursaloğlu, Hale Güngör Oppenheimer, Günnur Özsoy, Ayşe Gül Süter, Candaş Şişman, Kemal Tufan ve Ayşe Wilson

2016 A Sharp Cliff After A ShoftLanding” Rem Art Space ve Gaia Gallery, İstanbul

Artists: Ali Miharbi, Ani Setyan, Burçak Konukman, Çınar Eslek, Elif Süsler, Emre Zeytinoğlu, Erdem Ergaz, Ferhat Özgür, Gözde İlkin, Serda Çamlı, Vahit Tuna, Yasemin Özcan, Yıldız Çintay Curator: Mehmet Kahraman

2015 İstanbul İnternational Comtemporary Art Fair, İstanbul, PG Art Gallery

Artists: Baruh, Kerem Ozan Bayraktar, Melis Buyruk, Elsa Ers, Çınar Eslek, Reysi Kamhi, Yonca Karakaş, Mehmet Sinan Kuran, Devran Mursaloğlu, Hale Güngör Oppenheimer, Günnur Özsoy, Ayşe Gül Süter, Candaş Şişman, Kemal Tufan ve Ayşe Wilson

2015 The Dust Of TimeRem Art Space, İstanbul

Artists: Çınar Eslek, Çağrı Saray, Maik Armstrong, Metehan Özcan, Nermin Er, Sırma Doruk, Uygur Yılmaz, Uygar Demoğlu  Curator: Mehmet Kahraman

 2015 Weltschmerz 42 Maslak Art!SPACE, İstanbul

Artists: Candaş Şişman, Çınar Eslek, Devran Mursaloğlu, Jak Baruh,Kerem Ozan Bayraktar, Yonca Karakaş Curator: Pırıl Arı Konmaz

 2014 DilemmaMixer Art Gallery, İstanbul

 Artists: Burçak Konukman, Çınar Eslek, Erdal İnci, Gülşah Bayraktar, Kerem Ağralı, Ozan Türkkan, Saniye Dönmez   ve Tuba Yalçınkaya. Curator: Mehmet Kahraman

2014 İstanbul İnternational Contemporary Art Fair, İstanbul, PGArt Gallery

Artists: Jak Baruh, Kerem Ozan Bayraktar, Elsa Ers Brosh, Çınar Eslek, Reysi Kamhi, Yonca Karakaş, Devran Mursaloğlu, Hale Güngör Oppenheimer, Günnur Özsoy, Ayşe Gül Süter, Candaş Şişman, Kemal Tufan ve Ayşe Wilson

2013 The Way We WereCDA Project, Zilberman Gallery,İstanbul

Artists: Ruti Sela-Maayan Amir, Burçak Bingöl, Çınar Eslek, Serkan, Demir, Shaun Gladwell, Ahmet Elhan, Mustafa Kula, Franticek Klossner, MANON, Serkan Özkaya, Kazım Şimşek,Yuan Shun ve Roi Vaara Curator: Ferhat Özgür

2012 İstanbul İnternational Contemporary Art Fair, İstanbul, Piartworks Gallery

2012 “Encounters” Turkish Contemporary Art in Korea, Ararat, SEOUL

2012 “Sexpression”, Association of Fine Artists of Macedonia and N.U. Museum of Contemporary Art, Skopje, MACEDONIA

Artists: Ruti Sela-Maayan Amir, Burçak Bingöl, Çınar Eslek, Serkan, Demir, Shaun Gladwell, Ahmet Elhan, Mustafa Kula, Franticek Klossner, MANON, Serkan Özkaya, Kazım Şimşek,Yuan Shun ve Roi Vaara Curator: Derya Yücel

 2011 “Uncanny Encounters“, İstanbul Modern,

Artists: Silva Bingaz, Banu Cennetoğlu, Çınar Eslek, Zeren Göktan, Zeynep Kayan ve Melisa Önel Curator: Çelenk Bafra

2011 İstanbul İnternational Comtemporary Art Fair, İstanbul, Piartworks Gallery

Artists: Turan Aksoy ,Volkan Aslan, Nancy Atakan, Çınar Eslek, Susan Hefuna, Mustafa Horasan, Juan Botella Lucas, İrfan Önürmen, Nejat Satı, Ahmet Sel, Gülay Semercioğlu,Tunca Subaşı, Mehmet Ali Uysal, Ayten Turanlı

2011 Koç Museum, İstanbul

Artists: Neda İsmail, Çağdaş Erçelik, Çınar Eslek, İhsan Oturtmak,Abdülkerim Bozan, Batural Cırık, Bahadır Çolak, Meryem Denizkıran, Özge Enginöz, Çigdem Gökçen, Engin Konuklu, Ezgi Nadir, Mehmet Örs, Seranay Özen, Gülfidan Özmen, Derya Özparlak, M.Cevdet Teksen, Işıl Ulaş,Y.Bahadır Yıldız, Ezgi Yüksel Curator: Başak Şenova

2011 Art Beat İstanbul, Pi Artworks Gallery, İstanbul

Artists: Nejat Sati, Volkan Aslan, Ayten Turanlı, Çınar Eslek

2010 İstanbul İnternational Comtemporary Art Fair, İstanbul, Piartworks Gallery

Artists: Volkan Aslan, Nancy Atakan, Çınar Eslek, Susan Hefuna, Mustafa Horasan, Juan Botella Lucas, İrfan Önürmen, Nejat Satı, Ahmet Sel, Gülay Semercioğlu, Mehmet Ali Uysal, Ayten Turanlı

2010 “AbbaraKadabra” Mardin İnternational BiennialMARDİN

Artists: Adrian Paci, Ahmet Müderresioğlu, Alen Floricic, Alina Viola Grumiller, Arzu Başaran, Ben Rivers, Bertrand Ivanoff, Burak Bedenlier, Canan Budak Canan Dağdelen, Chloe Brown, Çınar Eslek, Daisy Frossard, Devran Mursaoğlu,Erdağ Aksel, Erdal Duman, Eset Akçilad, Fatih Tan, Ferhat Özgür, Gani Llalloshi,Goran Skofic, Gül Bolulu, Gülay Semercioğlu, Hakan Irmak, Heike Weber, ,Helene Kazan, Hondartza Fraga, Hussein Chalayan, Hülya Özdemir,Kezban Arca Batıbeki, Lale Delibaş, Lawrence Weiner,Levent Morgök, Margaret Salmon,Matthias Schamp, Maurizio Pellegrin, Mehmet Ali Uysal,Mehmet Çeper, Mithat Şen,Mladen Stilinovic, Necmettin Tarkan, Nezaket Ekici, Nurullah Görhan,Osman Kerkütlü, Özgür Önürme, Richard Bartle, Sarah Jane Palmer,Sen Williams,Selim Birsel, Serhat Kiraz, Serkan Demir, Shaun Gladwell, Su Yücel, Tomur Atagök, Tony Kemplen, Twin Gabriel, Ursula Mayer, Vlatka Horvat, Yeni Anıt Curator: Döne Otyam

2010 Chaotic Metamorphosis, Proje 4L Elgiz Museum of Contemporary Art
İstanbul

Artists: Can Aytekin, Elif Çelebi, Çınar Eslek, Murat Germen, Genco Gülan, Gözde İlkin, Bahar Oganer, İrfan Önürmen, Ferhat Özgür, Ekin Saçlıoğlu Curator: Burcu Pelvanoğlu

2010 “Cold Element” Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul

Artists: Ercan Akın, Ali Elmacı, Seçil Erel, Çınar Eslek, İsmet Değirmenci, Burcu Perçin, Coşkun Sami, Şevket Sönmez, Serkan Yüksel, Semih Zeki

2009 İstanbul İnternational Contemporary Art Fair, Pi Artworks Gallery, İstanbul

2009 St – Art 14th European Contemporary Art Fair, STRASBOURG

2009 “(Very) Small Distortions in the Order”, 28th International Istanbul Film Festival, Video Screening, Aksanat, İstanbul Curator: Yekhan Pınarlıgil

2008 Sınırlar ve Yörüngeler 04, Siemens Sanat, İstanbul

Jüri: Ahu Antmen, Levent Çalıkoğlu, Mürteza Fidan, T. Melih Görgün, Marcus Graf, Berika İpekbayrak, Borga Kantürk, Gülsün Karamustafa, Alp Yörük

Artists: Seçil Alkış, Güler Aşık, Sena Başöz, Kerem Ozan Bayraktar, Çınar Eslek, Cemile Kaptan, Sema Kayaönü, Selin Kocagöncü, Elif Öner, Ayşe Topçuoğulları  Curator: Mürteza Fidan, T. Melih Görgün

2008 “Do Not Ask Why”, Hafriyat Karaköy, İstanbul

Artists: Erkin Gören, Çınar Eslek, Sevil Tunaboylu

2007 “Place We Walked Pass’’ Cadde Bostan Cultural Center, İstanbul

Artists: Elçin Poyraz, Şeref Erol, Çınar Eslek, Mustafa Akkaya, Ani Setyan, Ceyhun Konak Curator: Emre Zeytinoğlu

2007 ‘’Sobe’’ Bilsar Building, Galerist, İstanbul

Artists Melis Ağazat, KOP-ART, Semiha Balcı, Banu Birecikligil, Çınar Eslek, Karolin Fişekçi, İnci Furni, Minna Henriksson, Gözde İlkin, Burçak Kaygun, Gülşah Kılıç, Gül Kozacıoğlu, Tamsin Morse, Ceren Oykut, Gökçe Süvari, Güneş Terkol, Elif Uras, Nalan Yırtmaç, Pınar Yolaçan ve Gökçen Cabadan Curator: Leyla Gediz

2006 25. Contemporary Artists Exhibition Akbank Sanat, İstanbul

Artists: Ardan Özmenoğlu, Burcu Yağcıoğlu, Yener Pınarbaş, Mehmet Vanlıoğlu, Mahbube Akar, Ahmet Albayrak, Bahar Arı, Hülya Bakkal, Bengisu Bayrak, Nevin Berkay, Bülent Bulduk, Ufuk Doğan, Çınar Eslek, Tamara Fleming, Betül Güney, Hatice Karadağ, Ayce Kartal, Altuğ Katmer, Nazlı Eda Noyan, Esra Oskay, Arzu Otto, Yasemin Özkaya, Seval Şener, Özlem Uzun Jury ve Curator: Hasan Bülent Kahraman

2005 City of London College, ISTANBUL