Blue Hotel

Fotoğraf

Keçe

Geçiciliğin, yalnızlığın mekanı olan otel odası yansımalarını en çok da beden üzerinden okuyabiliriz.Gelip geçen bedendir.Mekan bir geçiş alanıdır. Ve beden mekanda kalan izlerdir.Cinayet işleyen bir suçlunun delil bırakmama adına yaptığı bütün izleri yok etmeye çalışması gibi bedenin izleri silinir.Giden, izin silineceğini bildiği için boşluğu yanına alır doluyu otel odasında bırakır. 

Çınar Eslek, otel odasını kurgusal mekana dönüştürerek bedeni gündelik hayattan kopartarak ölümü çağırır gibi bedeni çağırır.

 

 

Otel Odaları

Atıyor sızıların, çıplak duvarda nabzı, 

Çivi yaralarında, çivi yaralarında. Kulak verin ki, zaman, tahtayı kemiriyor,

Tavan aralarında, tavan aralarında.

Ağlayın, aşinasız sessiz, can verenlere,

Otel odalarında, otel odalarında!…(Necip Fazıl Kısakürek, 2012:a